Zakład „ Wod-Kan ” Sp. z o.o. w Mławie
https://wod-kan-mlawa.com.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostęp do Informacji Publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania w załączniku) może zostać złożony w sekretariacie Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod- Kan” Sp. z o. o. w Mławie  lub wysłany na adres siedziby Spółki: Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków  "Wod-Kan" Sp. z o. o. , ul. Płocka 106, 06-500 Mława.

Opłaty:

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Zakład będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Zakładu  (pok. nr 10) w godz. od 7.00 do 15.00.

adres email: sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl 

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Dział odpowiedzialny:

Sekretariat.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

 


Data publikacji: 20.05.2020 (15:01)Data aktualizacji: 20.05.2020 (15:01)
Osoba publikująca: Iwona BorkowskaOsoba modyfikująca: Iwona Borkowska
Autor: Iwona Borkowskaliczba wejść: 816

Przejdź do góry strony